WRC System®

PRODUKTUTVECKLING OCH LANSERING

Bakgrund

WRC System® (Wear-Resistant Cone System) är ett av Heedmarks mest heltäckande produkt- och varumärkesprojekt. Vi var med ända från början, när två medarbetare på LKAB Mekaniska presenterade en idé till en lösning som skulle förlänga livslängden på slitplåtar i gruvor och verk.

Uppdrag

Heedmarks uppdrag omfattade alla delar från första idéutvecklingsmöte till varumärkesarbete, patentansökan och registrering samt produktlansering.

Den särskilda hylsbulten WRC togs fram under projektet och var den sista pusselbiten som gjorde att det så kallade WRC-systemet, med skurna koniska hål istället för maskinbearbetade, slutligen blev komplett att användas i alla typer av anläggningar och trånga utrymmen.

Patentet för WRC System® offentliggjordes 2013 och produkten används idag på flera av LKAB:s gruvanläggningar. Att Heedmarks grundare Daniel Kangas är registrerad som delupphovsman i LKAB:s patent hos PRV gör oss lite extra stolta.

Har du en produktidé?

 

Heedmarks Teknikteam har lång erfarenhet av produktutveckling, paketering och marknadsföring. Vi finns tillhands från idéstadiet och ända fram till produktlanseringen, med kreativa lösningar och ett brett kompetensnätverk. Kontakta oss gärna för ett inledande samtal!

Har du en produktidé?

 

Heedmarks Teknikteam har lång erfarenhet av produktutveckling, paketering och marknadsföring. Vi finns tillhands från idéstadiet och ända fram till produktlanseringen, med kreativa lösningar och ett brett kompetensnätverk. Kontakta oss gärna för ett inledande samtal!

Fler uppdrag

Hur kan vi hjälpa er?

Kontakta oss gärna för ett kostnadsfritt möte!