Vi kan industrins verklighet

För teknik- och industriföretag som säljer business to business erbjuder Heedmark ett erfaret team med genuin kunskap om industrisektorn. Vi baserar vår kompetens på egen arbetserfarenhet inom industrin och erbjuder kvalificerade tjänster där vi förklarar, förtydligar och paketerar smarta tekniklösningar från innovatörer och återförsäljare.

I våra operativa säljinsatser fungerar vi gärna som en ice breaker som proaktivt arbetar för att etablera nya kontakter som du som kund sedan tar emot och förvaltar. Att anlita Heedmark för tekniskt sälj, mässervice och kommuniktionstjänster är ett effektivt alternativ exempelvis när den egna organisationen inte behärskar de aktuella språken eller inte räcker till för de resor företaget behöver göra för att nå kunder långt borta.

Vi har särskilt kompetens inom Barentsregionen och kommunicerar på bland annat finska och ryska.

Vi är reklambyrån för små och medelstora industriföretag. Vi hjälper er hela vägen från digitalt till operativt sälj.

AXEL MALMSTRÖM
Teknisk säljare &
marknadsrådgivare

Vi kan industrins verklighet

För teknik- och industriföretag som säljer business to business erbjuder Heedmark ett erfaret team med genuin kunskap om industrisektorn. Vi baserar vår kompetens på egen arbetserfarenhet inom industrin och erbjuder kvalificerade tjänster där vi förklarar, förtydligar och paketerar smarta tekniklösningar från innovatörer och återförsäljare.

I våra operativa säljinsatser fungerar vi gärna som en ice breaker som proaktivt arbetar för att etablera nya kontakter som du som kund sedan tar emot och förvaltar. Att anlita Heedmark för tekniskt sälj, mässervice och kommuniktionstjänster är ett effektivt alternativ exempelvis när den egna organisationen inte behärskar de aktuella språken eller inte räcker till för de resor företaget behöver göra för att nå kunder långt borta.

Vi har särskilt kompetens inom Barentsregionen och kommunicerar på bland annat finska och ryska.

Vi är reklambyrån för små och medelstora industriföretag. Vi hjälper er hela vägen från digitalt till operativt sälj.

AXEL MALMSTRÖM
Teknisk säljare &
marknadsrådgivare

Att sälja mot stora bolag

Stora bolag ställer stora krav på allt från licenser och certifikat till hållbarhets- och säkerhetsarbete. Vi stöttar i genomförandet och i kommunikationen, så att ni på ett tydligt och effektivt sätt talar de stora bolagens språk.

Vi har praktisk erfarenhet av både de mindre leverantörernas utmaningar och de stora bolagens inköpsprocesser. Vårt mål är att ni ska uppfylla det som krävs. När det krävs. Varken mer eller mindre.

“Vi maximerar ert mässdeltagande!”

Barbro Rönnfors, Projekt- & kommunikationsansvarig

Er produkt är vårt ansvar

När vi tar oss an en kund ger vi järnet. Vi lär oss allt om ert erbjudande för att tillsammans med er ta ett effektivt helhetsgrepp om er kommunikation. Vi kan industrin och det är förståelsen för er produkt och er marknad som är vår styrka.

Sedan 2006 har vi hjälpt många små och medelstora industriföretag med såväl produktlansering som med heltäckande tjänster inom produktutveckling och kommunikation.

Produkt

Vi hjälper er med hela processen, från patent och varumärkesplattform till att få ut er produkt på marknaden.

Varumärke

Ett bra varumärkesarbete ska genomsyra verksamheten och öka lönsamheten. Vi erbjuder även varumärkesregistrering.

Kommunikation

Vi ger er ett strategiskt grepp om er kommunikation, vare sig ni är verksam inom B2B eller B2C.

Behöver ni stöd inom industrikommunikation?

Kontakta oss för en inledande dialog.

Behöver ni stöd inom industri-kommunikation?

Kontakta oss för att inleda en dialog!