Årsredovisning – ett viktigt kommunikationsverktyg

Årsredovisning – ett viktigt verktyg för kommunikation

En årsredovisning är inte bara en sammanställning över verksamheten utan också ett viktigt kommunikationsverktyg. Det krävs erfarenhet, tid och resurser för att skapa en bra årsredovisning som ger en tydlig bild av verksamheten, som blickar både bakåt och framåt och kommunicerar ut rätt budskap. En årsredovisning ska också vara enkelt och logiskt uppbyggd och mängden information ska vara väl avvägd.

När ni anlitar Heedmark för ert årsredovisningsarbete guidar vi er tryggt genom hela processen. Med vår projektledare i spetsen ansvarar vi för allt från idé till färdig produkt, inklusive kontroll av provtrycket för att säkerställa att trycksaken blir riktigt bra. I slutet av projektet utvärderar vi arbetet internt och i dialog med er som kund, så att vi kan ta med oss lärdomar inför nästa år.

I våra tjänster ingår:

  • Projektledning för en genomtänkt produktionsprocess
  • Textarbete och korrekturläsning
  • Grafisk formgivning och informationsgrafik
  • Trycksaksproduktion
  • Digitalisering

Vi hjälper er med hela eller delar av ert årsredovisningsprojekt.

Vi hjälper er med hela eller delar av ert årsredovisnings-projekt.

Heedmark har producerat årsredovisningen för myndigheten Sametinget under åren 2018–2023. Det är ett intressant och viktigt uppdrag och vi är mycket glada för förtroendet.

För 2023 blev resultatet en presentation på ca 84 sidor, varav ca 64 sidor verksamhetsbeskrivning och 20 sidor finansiell redovisning.

Dags att börja planera?

Ta kontakt så berättar vi mer.

Dags att börja planera?

Ta kontakt så berättar vi mer