Er verksamhet i print?

Behövs verkligen broschyrer nu när allt har blivit digitalt? Kort svar: Ja! Genom en broschyr får kunden något handfast att behålla och ta med sig hem efter mötet, och förhoppningsvis sedan läsa under tåg- eller flygresan hem. Givetvis går det också bra att mejla över en broschyr i pdf-format som en återkoppling, men många föredrar fortfarande att få information i pappersformat.

Vi förespråkar print on demand i så stor utsträckning som det är möjligt, vilket betyder att ni inte beställer fler broschyrer än ni behöver. Utöver självklara miljöfördelar så kommer ert företag alltid ha aktuella trycksaker.

 • Företagspresentation
 • Produktmanual
 • Katalog
 • Årsredovisning
 • Kundtidning
 • Jubileumsbok

Er verksamhet i print?

Behövs verkligen broschyrer nu när allt har blivit digitalt? Kort svar: Ja! Genom en broschyr får kunden något handfast att behålla och ta med sig efter mötet, och förhoppningsvis sedan läsa under tåg- eller flygresan hem. Givetvis går det också bra att mejla över en broschyr i pdf-format som en återkoppling, men många föredrar fortfarande att få information i pappersformat.

Vi förespråkar print on demand i så stor utsträckning som det är möjligt, vilket betyder att ni inte beställer fler broschyrer än ni behöver. Utöver självklara miljöfördelar så kommer ert företag alltid ha aktuella trycksaker.

 • Företagspresentation
 • Produktmanual
 • Katalog
 • Årsredovisning
 • Kundtidning
 • Jubileumsbok

Värdet av en bra broschyr

Oavsett om det är en företagspresentation, produktmanual eller en årsredovisning hjälper vi er hela vägen. Vi skriver texter och skapar bilder och illustrationer, innan formgivningen tar vid och färdigställer snygga och genomtänkta trycksaker. Om översättning till andra språk är aktuellt tar vårt språkteam fram texter i samarbete med externa översättare.

Vi har goda kontakter med tryckerier som framställer såväl limmade och häftade broschyrer som vikta foldrar. Pricken över i:et är ett medvetet pappersval som förstärker budskapet och känslan ni vill förmedla.

Värdet av en bra broschyr

Oavsett om det är en företagspresentation, produktmanual eller en årsredovisning hjälper vi er hela vägen. Vi skriver texter och skapar bilder och illustrationer, innan formgivningen tar vid och färdigställer snygga och genomtänkta trycksaker. Om översättning till andra språk är aktuellt tar vårt språkteam fram texter i samarbete med externa översättare.

Vi har goda kontakter med tryckerier som framställer såväl limmade och häftade broschyrer som vikta foldrar. Pricken över i:et är ett medvetet pappersval som förstärker budskapet och känslan ni vill förmedla.

En bra broschyr är ett extra skyltfönster för er verksamhet.

MARIT KANGAS
Copywriter & Produktionsledare

En bra broschyr är ett extra skyltfönster för er verksamhet.

MARIT KANGAS
Copywriter & Produktionsledare

Vi hjälper er hela vägen från idé till färdig trycksak.

Klicka gärna på nedanstående bilder för att se exempel på några av de broschyrer och kataloger vi har producerat:

Katalog över Norrbottenskoncernen NMV Groups produktsortiment för gruvor. 32 sidor. Se mer.

Broschyr om turistorganisationen Kiruna Lapplands hållbarhets-program. 8 sidor. Se mer.

Folder om fiskedestinationen Kiruna för projektet Fishing Kiruna Lapland. 4 sidor. Se mer.

Produktbroschyr om malmvagnen Helix Dumper för Kiruna Wagon. 8 sidor. Se mer.

Verksamhetsbroschyr för det anrika industriföretaget Rönnquist & Wettainen. 12 sidor.

Folder på spanska om fordons-tillverkaren Kiruna Utility Vehicles. 4 sidor. Se mer.

Broschyr om ytspecialisten GMKAB. 12 sidor.

Broschyr om Lyftnord med presentation av produkter och tjänster. 12 sidor. Se mer.

Årsredovisningar

En årsredovisning är inte bara en sammanställning över verksamheten utan också ett relationsskapande kommunikationsverktyg. Därför är det viktigt att denna möjlighet till kommunikation tillvaratas på bästa sätt. Heedmarks team hjälper er tryggt med hela årsredovisningsarbetet – från idé, till struktur, innehåll, text och bild. Givetvis ansvarar vi också för trycksaksproduktion samt digitalisering.

Vi har projektlett och producerat Sametingets årsredovisningar för 2018–2023. För 2023 blev resultatet en presentation på ca 84 sidor, varav ca 64 sidor verksamhetsbeskrivning och 20 sidor finansiell redovisning.

Nyfiken på trycksaker?

Kontakta oss för en gratis offert

Nyfiken på trycksaker?

Kontakta oss för en gratis offert