Får era produkter den exponering de förtjänar?

Vi erbjuder heltäckande tjänster som stöttar era återförsäljare i deras arbete och maximerar era produkters synlighet. Med lång erfarenhet som reklambyrå för små och medelstora industriföretag och god kännedom om näringslivet i Malmfälten bidrar vi med effektiva lösningar för tekniskt sälj och kommunikation.

Bland våra tjänster ingår utformning av annonser i fack- och lokalpress, digitala kampanjer, foto- och film, produktexponering hos kund och olika typer av nätverksträffar, där vi bidrar med både återförsäljarmaterial och personal.

 • Exponering hos återförsäljare
 • Printannonsering regionalt
 • Digital kampanj regionalt
 • Demo- & säljevents
 • Nätverksutveckling
 • Proaktivt säljstöd

Får era produkter den exponering de förtjänar?

Vi erbjuder heltäckande tjänster som stöttar era återförsäljare i deras arbete och maximerar era produkters synlighet. Med lång erfarenhet som reklambyrå för små och medelstora industriföretag och god kännedom om näringslivet i Malmfälten bidrar vi med effektiva lösningar för tekniskt sälj och kommunikation.

Bland våra tjänster ingår utformning av annonser i fack- och lokalpress, digitala kampanjer, foto- och film, produktexponering hos kund och olika typer av nätverksträffar, där vi bidrar med både återförsäljarmaterial och personal.

 • Exponering hos återförsäljare
 • Printannonsering regionalt
 • Digital kampanj regionalt
 • Demo- & säljevents
 • Nätverksutveckling
 • Proaktivt säljstöd

Boka ett av våra smarta paket för avlastande återförsäljarstöd

Vårt återförsäljarstöd levereras i anpassade kampanjer där kontinutitet och budget är i balans för er verksamhet. Vi strävar efter att alla paket ska innehålla annonsering, direkta nätverksinsatser och proaktivt säljstöd eller konkret säljarbete. Välkommen att prova oss norr om polcirkeln på hela Nordkalotten.

SMALL

2 annonser/år
Digital kampanj
1 demoevent
Säljstöd
.

MEDIUM

4-8 annonser/år
Digital kampanj
2 demoevent
Säljstöd
.

LARGE

6-12 annonser/år
Digital kampanj
2 demoevent
Säljstöd
Tisdagsfrukostar

“Med kompetens inom tekniskt sälj ser vi till att era produkter kommer till rätt användning hos kund”
Daniel Kangas, VD, Heedmark AB

Mer drivkraft i er marknadskommunikation?

Kontakta oss för en inledande dialog!

Mer drivkraft i er marknads-
kommunikation?

Kontakta oss för att inleda en dialog!