Sociala medier

BEHÖVER NI HJÄLP MED ATT ENGAGERA & KONVERTERA I SOCIALA MEDIER?

Vi erbjuder en komplett redaktion som sköter varje delmoment från planering till uppföljning. Finns resurser redan på plats hos er fokuserar vi på strategiarbete och planering och levererar punktinsatser där det behövs.

• Strategisk kommunikation
• Content – copy, bild, video
• Löpande hantering av sociala medier
• Analys, mätning & uppföljning

Sociala medier

BEHÖVER NI HJÄLP MED ATT ENGAGERA & KONVERTERA I SOCIALA MEDIER?

Vi erbjuder en komplett redaktion som sköter varje delmoment från planering till uppföljning. Finns resurser redan på plats hos er fokuserar vi på strategiarbete och planering och levererar punktinsatser där det behövs.

• Strategisk kommunikation
• Content – copy, bild, video
• Löpande hantering av sociala medier
• Analys, mätning & uppföljning

KONTAKTA
Henrik Engström
henrik.engstrom@heedmark.com
070-368 81 46