När Viscaria koppargruva i Kiruna stängdes 1997 var endast 3 miljoner ton kopparförande berg kartlagt. 25 år och hundratals borrhål senare är motsvarande siffra 93 miljoner ton, och prospekteringarna fortsätter. Viscaria har potentialen att vara en långsiktig och hållbar kopparproducent och en viktig del av Europas gröna omställning.