Internationell sälj och marknadsföring

VILL DU HITTA NYA KUNDER TILL DIN PRODUKT ELLER TJÄNST? DÅ KANSKE DET ÄR LÄGE ATT UTFORSKA MARKNADER UTANFÖR SVERIGES GRÄNSER.

Vår internationella säljrådgivare Axel Malmström hjälper dig att ta steget vidare mot den internationella marknaden. Axel har spetskompetens inom:

• Industri & turism
• B2B och B2C
• Ryska, finska, engelska
• Barents Region

Internationell sälj och marknadsföring

VILL DU HITTA NYA KUNDER TILL DIN PRODUKT ELLER TJÄNST? DÅ KANSKE DET ÄR LÄGE ATT UTFORSKA MARKNADER UTANFÖR SVERIGES GRÄNSER.

Vår internationella säljrådgivare Axel Malmström hjälper dig att ta steget vidare mot den internationella marknaden. Axel har spetskompetens inom:

• Industri & turism
• B2B och B2C
• Ryska, finska, engelska
• Barents Region

KONTAKTA
Axel Malmström
axel.malmstrom@heedmark.com
070-269 52 20