Varumärke


HEE_bilder_webb_varum2

För att ta rätt plats i kundens medvetande och en stark position på marknaden är det viktigt att utveckla en strategi och plattform för ditt varumärke. En varumärkesplattform definierar din produkt, vad som gör den unik, vad den ska kommunicera och till vem. Strategin skapar enhetlighet och lyfter fram ditt företags konkurrensfördelar.

Vi hjälper dig med utveckling av ditt varumärke, från värdegrund och strategi till grafisk profil.  I våra tjänster ingår även varumärkesregistrering och lansering samt uppföljning, för att säkra att varumärket fortsätter att uppfylla sitt löfte medan det utvecklas.

  • Formulering av affärsidé, kärnvärden och policys
  • Kort- och långsiktig strategi
  • Företagsnamn och grafisk profil
  • Varumärkesregistrering, domäner m.m.
  • Lansering och marknadsföring

Ett väl utfört varumärkesarbete ska genomsyra hela verksamheten och hjälpa till att utveckla företagets färdriktning. Ett starkt och väletablerat varumärke ökar lönsamheten!