KommunikationFör att lyckas i dagens konkurrensutsatta värld krävs att du har ett strategiskt grepp om din kommunikation. Kommunikationen måste utgå från produktens kärnvärden, och innehålla trovärdiga löften och ett enhetligt budskap. En genomtänkt kommunikationsstrategi ger direkta resultat.

Vi arbetar såväl med B2B-kunder som med marknadsföring mot konsument, och producerar och projektleder såväl den löpande marknadsföringen som det långsiktiga och strategiska arbetet med varumärkesutveckling och kommunikation.

  • Webbplatser
  • Sociala medier
  • Nyhetsbrev
  • Storytelling
  • Redaktionella texter
  • Trycksaker
  • Reklam
  • PR