Blogg

Kiruna Wagons Youtube

50.000 visningar på Kiruna Wagons Youtube-kanal

Vi har byggt upp och sköter Kiruna Wagons Youtube-kanal, och vi är glada att vi nu närmar oss 50.000 visningar. Kanalen är ett utmärkt exempel på hur vi blandar professionellt producerat material, med lite mera spontant material och på ett kostandseffektivt sätt når ut till en mycket nischad publik världen över.

Till kanalen: www.youtube.com/user/kirunawagon